Submitted on 10, Aug 2018 - 16:08

વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં ધોરણ 6 થી 12 માં પ્રથમ ત્રણ વિધ્યાર્થીઓની યાદી જોવા મળશે.

વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪માં ધોરણ 6 થી 12 માં પ્રથમ ત્રણ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કરનાર વિધ્યાર્થીઓને સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ ખુબ-ખુબ અભિનંદન પાઠવે છે તથા ભવિષ્યમાં ઉત્તરોતર પ્રગતિ કરતા રહો તેવી શુભેષ્છાઓ.

Download File